Válassza az Oldal lehetőséget

“A vér kötelez!”

“A vér kötelez!”

A címben szereplő magyar mondásunkat bizonyára már hallottuk akár otthon, vagy történelem órán, esetleg régebbi magyar filmekben. Az eredetileg „noblesse oblige” szófordulat a 18. századi Franciaországban hangzott el Lévis herceg előtt nevelőjétől, amelynek jelentése „a nemesség kötelez”.

MONDÁS VÁLTOZÁSA

Az évszázadok teltével „a név kötelez” mondássá változott, amely eredeti funkcióját betöltve a nemesi származású családok erényességét kívánta szolgálni. E mondás erejénél fogva önmagukat emlékeztették a szolgálatra, a népügyek igazságos, etikus és bölcs irányítására, ahogy azt egy nemesembernek illik.

Idővel, később már megjelent hazánkban „a vér kötelez” szólás is, amely gyakorlatilag többértelmű jelentéssel bír.

  • Egyfelől, tágabb értelmezésében a magyar egységtudatunkra mutat rá, nagybecsű múltunkra, amely megannyi áldást és kevésbé ideális eseményt látott már, majd összekovácsolt mindannyiunkat.
  • Másfelől van egy szűkebb értelmezése is, amely jóformán a családunkat, illetve bizonyíthatóan vérségi rokonainkat foglalja magában.

Manapság ez utóbbit használják gyakrabban és szerepe abban áll, hogy a családot érintő konfliktusokban szükségszerűen érdemes muszáj kiállnunk rokonainkért még akkor is, ha esetleg ellentétes nézeteket vallanánk.  Ez a „vér” ugyanis több pusztán az ereinkben csörgedező vértől, mivel még mindig képviseli az összetartozás erejét.

Baranyi Attila